STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft zich met overgrote meerderheid uitgesproken voor de nieuwe Europese grondwet. Van de 677 uitgebrachte stemmen waren er 500 voor, 137 tegen met 40 onthoudingen.

"Deze stemming is zeer duidelijk. Dit is een historische vergadering", aldus voorzitter Borrell van het Europees Parlement. Bijna alle fracties stemden voor. Tegen waren onder andere de linkse fractie (met SP), veel rechtse partijen en de fractie die kritisch is over de Europese eenwording (met christenunie en SGP). Deze laatste fractie protesteerde met grote borden 'No, not in my name' tegen de uitslag.

Feest

Na de stemming klonk een groot applaus. Het parlement hield een feest met muziek, wimpels en ballonnen. Het is de start van een ja-campagne voor de komende grondwetsreferenda.

Doel van de grondwet is de Europese Unie efficiënter en democratischer te maken. Landen zien af van hun vetorecht op veel onderwerpen en van hun eigen eurocommissaris. Het Europese Parlement en nationale parlementen krijgen meer te zeggen. Burgers kunnen met een miljoen handtekeningen een EU-voorstel afdwingen.