WASHINGTON - De Amerikanen hebben de zoektocht naar massavernietigingswapens in Irak vorige maand gestaakt. Dat heeft The Washington Post woensdag gemeld. Charles Duelfer, die de zoektocht leidde, gaat er evenals in september vanuit dat er ook geen wapens meer gevonden zullen worden.

Duelfer en diens Iraq Survey Group (ISG) zijn volgens anonieme bronnen vlak voor de kerst teruggekeerd naar het CIA-hoofdkantoor in Virginia. Het geweld in Irak en een gebrek aan nieuwe informatie leidden tot het besluit om de zoektocht te beëindigen.

CIA

CIA-adviseur Charles Duelfer stelde in een interim-rapport in september dat Irak voor de oorlog helemaal niet over nucleaire, chemische of bacteriologische wapens beschikte. Het regime van Saddam Hussein zou wel van plan zijn geweest massavernietigingswapens te produceren, maar was daartoe niet in staat.

Conclusies

Een van de zegslieden stelde in de krant dat de conclusies van dit rapport nog steeds overeind staan. Duelfer zou nu de hand leggen aan een definitief rapport dat in juni naar het Congres gaat.

De volksvertegenwoordigers hadden eerder honderden miljoenen dollars vrijgemaakt voor de zoektocht naar verboden wapentuig. Hoe dat is besteed blijft geheim. De speuracties hebben sinds maart 2003 aan zeker tien leden van het ISG-team het leven gekost. Tijdens een aanval op het konvooi van Duelfer in november kwamen twee van diens lijfwachten om het leven.

De CIA wil niet reageren op het artikel in de Amerikaanse ochtendkrant.