NEW YORK - De speciale gezant van de Verenigde Naties in Sudan, Jan Pronk, vreest dat het geweld in de westelijke regio Darfur overslaat naar andere delen van het Afrikaanse land. Pronk uitte zijn waarschuwing dinsdag tijdens een bijeenkomst van de VN -Veiligheidsraad in New York.

Pronk repte van grote voorraden wapens die naar Darfur zijn overgebracht, toegenomen wetteloosheid en rebellen die aanslagen op olie-installaties pleegden. Hij zei dat door het geweld de humanitaire taken voor de inwoners van Darfur gevaar lopen.

Druk

Pronk adviseerde om druk uit te oefenenen op zowel de regering van Sudan als de rebellen in Darfur om de kalmte te bewaren. Hij stelde voor duidelijke afbakeningen te maken, waarachter de strijdende partijen zich dienen terug te trekken.

Verder deed Pronk die partijen het voorstel aan de hand om hun strijders van voedsel en andere noodzakelijke goederen te voorzien om de kans op plunderingen te voorkomen.

Zondag sloten de Sudanese regering en de rebellen van het zuidelijke Sudanese Volksbevrijdingsleger (SPLA) een vredessakkoord na twintig jaar strijd. Pronk vroeg zich af of Sudan de vruchten van die vrede kan plukken, als het geweld in Darfur voortduurt.