DEN HAAG - D66-Kamerlid Bert Bakker leidt de parlementaire enquêtecommissie die de gebeurtenissen rond de val van de moslimenclave Srebrenica gaat onderzoeken. Verder zijn de Kamerleden De Vries (VVD), Koenders (PvdA), Mosterd (CDA), Vergeer-Mudde (SP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) toegetreden tot de commissie.
Bert Bakker

Dat hebben de fractiesecretarissen dinsdag besloten. Waarschijnlijk zal ook LPF-Kamerlid Wijnschenk ervan deel uitmaken, maar dat staat nog niet definitief vast.

De voorbereidende commissie onder leiding van oud-Tweede-Kamerlid Van Middelkoop adviseerde eerder al dat er een korte parlementaire enquête moet komen naar de val Srebrenica in juli 1995.

De enquête zou voor het eind van het jaar moeten worden afgerond. Zij moet de Tweede Kamer in staat stellen een definitief politiek oordeel te vellen over de kwestie-Srebrenica, als aanvulling op de bevindingen van het NIOD-rapport.

Bakker was ook voorzitter van de commissie die begin 2000 onderzoek deed naar de besluitvorming rond vredesmissies. De tevredenheid bij andere Kamerfracties hierover heeft er nu toe geleid dat de D66'er ook deze klus mag klaren.

De kleine rechtse (ChristenUnie, SGP en Leefbaar Nederland) en linkse (D66, GroenLinks en SP) fracties hebben afgesproken elk een vertegenwoordiger in een onderzoekscommissie af te vaardigen. Om die reden is bijvoorbeeld GroenLinks niet in de Srebrenica-commissie vertegenwoordigd maar wel in de enquêtecommissie Bouwfraude die ook de komende maanden onderzoek doet.

/DOSSIERVal Paars II