TIEL - Het gemeentebestuur van Tiel was te begerig om een vestiging van het Van der Valk-concern binnen de gemeentegrenzen te krijgen. In de periode 1980-1988 is zelfs sprake van het "bestuurlijk vermijden" van berichten die de Van der Valk-directie onwelgevallig zouden kunnen zijn.

Dat staat in het door de gemeente Tiel gemaakte onderzoeksrapport dat dinsdagmiddag is gepresenteerd. Het Tielse college gaf opdracht voor dit onderzoek nadat op 10 februari van dit jaar het parkeerdek bij het hotel instortte.

Omdat de gasten net uit de daaronder gelegen evenementenzaal waren vertrokken vielen daarbij geen gewonden. Eerder bleek al dat er een bouwfout is gemaakt in de constructie van het dek. Het onderzoek wijst uit dat de gemeente "te lankmoedig en weinig doortastend" was.

In 1986 schrapte het college nog een ambtelijk voorstel om Van der Valk te dwingen vergunningen aan te vragen. Tot op heden, aldus de onderzoekers, heeft de gemeente meer belangstelling voor gunstige economische ontwikkelingen dan voor het strikt afgeven, controleren en handhaven van vergunningen.

Verbeterproject

Verantwoordelijk wethouder J. Roos noemde de conclusies dinsdag "kil, hard en ernstig". Het is volgens hem duidelijk dat de gemeentelijke afdeling Bouwen en Wonen hard onderuit is gegaan.

De gemeente was al bezig met een verbeterproject, maar zal dat nu nog aanzienlijk uitbreiden. In 2005 moet alles op orde zijn, aldus de wethouder, die in het nieuwe Tielse college niet terugkeert. Roos meent overigens dat handhaving in de hele Nederlandse bouwwereld een witte vlek is.

Het Van der Valk-concern vond het verkrijgen van de juiste vergunningen zelf ook niet belangrijk, aldus de onderzoekers. Het concern bracht veranderingen aan in het bouwplan, maar legde dat nieuwe plan niet ter goedkeuring voor. De gewijzigde tekeningen waren niet op het werk aanwezig.

Tijdens de bouw trad de achteraf overduidelijke fout in de draagconstructie op. De gewijzigde tekeningen zijn voor zover bekend nooit meer boven water gekomen. De gemeente liet het hele complex op 16 maart van dit jaar sluiten toen bleek dat ook andere delen van het hotel onveilig waren gebouwd.

Ruim een week later mocht Van der Valk tijdelijke voorzieningen voor hotelgasten aanbrengen, maar op 2 april bleek dat ook daarvoor geen vergunningen waren aangevraagd. "Van der Valk verzuimt zijn verantwoordelijkheden. Het concern leeft de wettelijke voorschriften niet na en stelt zelfs na 10 februari nog van deze voorschriften niet op de hoogte te zijn", zo staat in het rapport.

Misverstand

Woordvoerder R. Brouwer van het concern bestrijdt dat Van der Valk nog steeds slordig zou zijn met bouwzaken. Volgens hem zijn de fouten die bij Hotel Tiel zijn gemaakt tegenwoordig ondenkbaar. De gebeurtenis in april berust volgens hem op ee misverstand aan de kant van de gemeente.

De concerndirectie beraadt zich nog op de toekomst van Hotel Tiel. Binnen enkele weken moet er volgens Brouwer een beslissing vallen over sloop of renovatie van het complex.

Invloed

Tiel heeft ondertussen een aparte procesmanager aangesteld voor alle zaken die met Hotel Tiel te maken hebben. Daarnaast stelt het college allerlei verbeteringen voor betere handhaving en controle. Maar de gemeente vraagt zich ook af of gebeurtenissen als Enschede, Volendam en Tiel niet te veel invloed hebben op gewenste maatschappelijke ontwikkelingen.

"De bestuurder durft geen risico's meer te nemen en dekt zich in. Meer bureaucratie is het gevolg, terwijl er juist behoefte is aan minder knellende regelgeving. Het zoeken naar schuldigen dreigt de overhand te krijgen boven leren en verbeteren na incidenten", zijn vragen die in het Tielse college leven. De gemeenteraad bespreekt het onderzoek op 29 juni.

/NIEUWSMotel Tiel weer openVan der Valk-restaurant in Tiel moet sluitenDak parkeerdek Van der Valk-motel stort in