RIJSWIJK - De advocaten van de doodgeschoten Pim Fortuyn eisen bij het gerechtshof in Den Haag dat het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam alsnog een aantal politici en journalisten moet vervolgen. Deze personen moeten in hun ogen strafrechtelijk worden aangepakt wegens het aanzetten tot haat tegen hun doodgeschoten cliënt.

De procedure daarvoor is dinsdag in gang gezet. De advocaten stappen namens de LPF naar het hof. Justitie in Rotterdam besloot dinsdagochtend om niets te doen met de aangifte van de raadsmannen G. Spong en O. Hammerstein tegen de verscheidene politici en journalisten. Volgens het OM zijn de feiten die de advocaten in hun aangifte hebben gebruikt, niet strafbaar.

Justitie vindt dat de uitspraken die in de aangifte zijn opgevoerd, steeds zijn gericht op het "politieke gedachtegoed" van Fortuyn. Iemands politieke overtuiging valt niet onder wetsartikel 137d uit het Wetboek van Strafrecht, dat het aanzetten tot haat behandelt, concludeert het OM.

Artikel 137d

"Wij delen deze mening niet", zeggen Spong en Hammerstein in een reactie. "Een politieke overtuiging valt op grond van de wetsgeschiedenis wel degelijk onder het begrip levensovertuiging, zoals bedoeld in artikel 137d."

De advocaten van de doodgeschoten politicus deden hun aangifte op 13 mei. Ze hadden hun pijlen gericht op de politici Thom de Graaf (fractievoorzitter D66), Bas Eenhoorn (partijvoorzitter VVD) en PvdA'er Rob Oudkerk. Dezelfde aanklacht deden de raadslieden tegen de journalisten Marcel van Dam (Vara en de Volkskrant), Peter Storm (De Socialist), Matty Verkamman (Trouw), de hele redactie van NRC Handelsblad en een aantal personen die verantwoordelijk zijn voor websites.

Van Dam noemde Fortuyn in een column op 14 februari in de Volkskrant 'een onvervalste anti-islamiet'. Ook duidde hij Pim Fortuyn in het televisieprogramma Het Lagerhuis volgens de advocaten aan als 'Untermensch'.

Volkskrant interview

Na het omstreden interview van de doodgeschoten LPF-voorman in de Volkskrant over het herbezinnen op artikel 1 van de Grondwet over de vrijheid van meningsuiting typeerden de politici Fortuyn, volgens Spong en Hammerstein, als pleitbezorger van het nazisme. Advocaat M. de Witte uit Amersfoort reageert verheugd op de beslissing van het parket in Rotterdam. "Het is mooi dat het OM op zo'n korte termijn een besluit neemt. Helaas is het kwaad wel al geschied door de uitspraken van Spong en Hammerstein. De betrokken politici en journalisten zijn beschadigd."

De Witte en een aantal collega's verzochten de Amsterdamse Orde van Advocaten na de door hen omstreden aangifte om een tuchtonderzoek te doen naar Spong en Hammerstein. Ze vinden de uitspraken en aanklacht van beide strafpleiters tegen de gedragsregels voor advocaten ingaan.

Op de redactie van NRC Handelsblad reageert schouderophalend. "Wij zitten de hele procedure gewoon uit", zegt hoofdredacteur F. Jensma. "Het heeft absoluut geen effect op de dagelijkse gang van zaken."

VVD-voorzitter Eenhoorn neemt het wel zwaar op, dat Spong en Hammerstein proberen hun klacht alsnog behandeld te krijgen. "Dit schaadt mij bijzonder", reageert hij. "Het lijkt erop alsof ze er op uit zijn mij persoonlijk te beschadigen." Als blijkt dat de LPF achter de advocaten staat, maakt dat de zaak volgens Eenhoorn "des te erger", vindt Eenhoorn. "Dan heb ik ook een politiek probleem."

/NIEUWSGeen vervolging wegens aanzetten haat Fortuyn