DEN HAAG - Het aantal asielzoekers en illegalen dat vrijwillig uit Nederland vertrekt, is vorig jaar opnieuw toegenomen. De meesten keerden terug naar hun land van herkomst, de anderen vestigden zich elders. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

In 2004 vertrokken 3828 mensen met hulp van de IOM uit ons land. Dat waren er achthonderd meer dan in het jaar ervoor. In totaal keerden 3714 mensen terug naar hun herkomstland en werden er 114 toegelaten tot een ander land. Van de groep vertrekkers zat 47,8 procent in de asielprocedure, was 23,1 procent uitgeprocedeerd en 29,1 procent illegaal.

De meeste asielzoekers keerden terug naar Angola (401), Servië-Montenegro (328), Oekraïne (303), Afghanistan (248) en Iran (208). De IOM registreert niet waarom mensen vertrekken en heeft daarom geen verklaring voor de toegenomen terugkeer.

De hulp van de IOM omvat onder meer voorlichting, een vliegticket, een bijdrage in de binnenlandse reiskosten in het land van herkomst en geld om een vervangend reisdocument te kunnen aanschaffen.

Asielzoekers krijgen bovendien een eenmalige vergoeding om de eerste periode in het land van herkomst te kunnen overbruggen.