RIJSWIJK - De vertalers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beslissen zelf welke afgetapte telefoongesprekken van terrorismeonderzoeken worden weggegooid.

Dat komt omdat de dienst over onvoldoende tolken beschikt om alle gesprekken te kunnen vertalen. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit verklaringen van de 34-jarige AIVD-tolk Outman Ben A., die nu vastzit voor het lekken van geheime informatie aan radicale moslims.

De commissie-Havermans constateerde een paar maanden geleden vooral een tekort aan vertalers voor de dienst. Deze commissie boog zich vorig jaar over het functioneren van de AIVD en concludeerde onder meer dat de dienst te weinig mensen met de juiste Arabische talenkennis heeft.

Door het afluisteren van gesprekken kan waardevolle informatie worden verkregen, maar dat is door de gebrekkige capaciteit moeilijk, stelde de commissie vast. De AIVD wil niet op de verklaring van Ben A. reageren, omdat zijn zaak onder de rechter is. Maandag dient bij de rechtbank in Rotterdam een pro forma-zitting die gaat over de zaak tegen Ben A.