DEN HAAG - Bovag en ANWB, al lang voorstander van afschaffing van het 'kwartje van Kok', willen deze accijns desnoods bestemmen voor de aanleg van wegen. CDA, VVD en LPF willen alledrie af van het in 1991 ingevoerde kwartje accijns op een liter benzine. Ze zijn het nog niet eens over de bestemming van het geld. Het 'kwartje' was indertijd bedoeld om het begrotingstekort te beperken.

In eerste instantie moet het zondermeer worden afgeschaft, zeggen beide organisaties. Daarna kun je besluiten of het geld alsnog nodig is. In dat geval zou de infrastructuur doel kunnen zijn, menen Bovag en ANWB. Volgens berekeningen van de Bovag levert het kwartje de schatkist jaarlijks ongeveer 750 miljoen euro op.

Afschaffing staat voor de Bovag buiten kijf. "De automobilist levert al veel geld op", weet een woordvoerder. Volgens deze organisatie van garagehouders 'vangt' het Rijk aan accijnzen, zoals bijvoorbeeld BTW en wegenbelasting, van de weggebruiker elk jaar ongeveer 30 miljard euro. Diezelfde weggebruiker krijgt daar om en nabij de 10 miljard euro aan wegen en andere voorzieningen voor terug.

"Maar er is de komende tijd 1,1 miljard euro extra per jaar nodig voor de infrastructuur", meent de Bovag. "Desnoods bestem je al die kwartjes daarvoor."