ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam gaat niemand vervolgen voor het aanzetten tot haat tegen Pim Fortuyn. Dat heeft het parket in Rotterdam dinsdag gemeld.

De advocaten van de doodgeschoten politicus, G. Spong en O. Hammerstein, hadden op 13 mei aangifte gedaan tegen verscheidene journalisten en politici wegens het aanzetten tot haat tegen hun cliënt. Inmiddels hebben zij laten weten dat zij naar het gerechtshof gaan om te eisen dat het OM toch tot vervolging over gaat.

Ze hadden hun pijlen gericht op de politici Thom de Graaf (fractievoorzitter D66), Bas Eenhoorn (partijvoorzitter VVD) en PvdA'er Rob Oudkerk. Dezelfde aanklacht deden de raadslieden ook tegen de journalisten Marcel van Dam (Vara), Peter Storm (De Socialist), Matty Verkamman (Trouw), de hele redactie van NRC Handelsblad en een aantal personen die verantwoordelijk zijn voor websites.

Volgens het OM zijn de feiten die Spong en Hammerstein in hun aangifte hebben gebruikt, niet strafbaar volgens de wet die gaat over het aanzetten tot geweld. Justitie vindt dat de uitspraken die in de aangifte zijn opgevoerd steeds zijn gericht op het 'politieke gedachtegoed' van Fortuyn.

Het wetsartikel 137d uit het Wetboek van Strafrecht waarop de advocaten van Fortuyn een beroep deden, beoogt in de visie van het OM om een groep van personen te beschermen tegen haat op grond van ras, geloof of levensovertuiging. Iemands politieke overtuiging valt niet onder deze wetbepaling, meent justitie in Rotterdam.

/NIEUWSAangifte tegen Spong wegens aanzetten tot haat