Nog geen zes op de tien Nederlanders geloven dat ontwikkelingshulp bijdraagt aan een vredige en eerlijke wereld. In 2015 had 80 procent van de bevolking hier nog vertrouwen in, maar dat was eind vorig jaar gedaald tot 59 procent.

Het geloof dat ontwikkelingshulp migratie effectief tegengaat daalde net zo hard, blijkt donderdag uit de Eurobarometer van de Europese Commissie.

Gemiddeld 72 procent van de inwoners in de 28 EU-lidstaten denkt dat ontwikkelingshulp vrede dichterbij brengt, een lichte afname. Net als in Nederland was ook in Duitsland en Frankrijk een forse daling te bespeuren, maar in landen als Hongarije en Litouwen nam het geloof daarin juist toe.

Overigens denkt een overgrote meerderheid (89 procent) van de Europeanen nog altijd dat het belangrijk is om mensen in ontwikkelingslanden te helpen.

Voor het onderzoek werden in november en december bijna 28.000 mensen in alle lidstaten thuis in hun moedertaal ondervraagd. De respondenten komen uit alle sociale en leeftijdsgroepen.