De Belastingdienst maakt de loonbelasting over verlofdagen die werknemers ter beschikking stellen voor de Samenwerkende Hulporganisaties over op giro 555. Hetzelfde gebeurt met de BTW over de cd's voor het goede doel. Minister Zalm (Financiën) maakte dit donderdag bekend tijdens de nationale televisieactie.

Onmogelijk

De fracties van de VVD en de LPF in de Tweede Kamer maakten zich deze week druk over de heffing van loonbelasting over vrije dagen die werknemers schenken aan het goede doel. Financiën liet toen al weten dat het wetstechnisch onmogelijk was om belasting en premies niet te innen.

Overmaken

Ook als een werknemer een deel van zijn salaris door zijn baas aan een goed doel over laat maken, geniet hij fiscaalrechtelijk gezien nog steeds zijn loon. Daarom worden belasting en premies wel ingehouden, maar gaat Financiën dit bedrag overmaken aan girorekening 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).

Wel moeten werknemers en hun bazen alle gegevens voor 31 maart melden bij de Belastingdienst. Dit geldt ook voor ondernemers die cd's verkopen voor het goede doel.

Aftrekbaar

Staatssecretaris Wijn (Financiën) zei deze week al dat er dit jaar over schenkingen aan de hulpactie geen schenkingsrecht wordt geheven. Verder bestaat er voor ondernemers de mogelijkheid om giften boven de 227 euro van de belastbare winst af te trekken, met een maximum van 6 procent van de jaarwinst.