DEN HAAG - Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, was vorig jaar historisch laag. In totaal vroegen 9872 mensen asiel aan in ons land. Dat is een daling van bijna 30 procent ten opzichte van 2003, zo heeft het ministerie van Justitie donderdag gemeld.

De meeste asielzoekers kwamen in 2004 uit Irak (1041), Somalië (793) en Afghanistan (688).

Het aantal asielaanvragen in Nederland nam de afgelopen jaren fors af. In 2001 vroegen nog 32.579 mensen asiel aan, een jaar later was dat aantal bijna gehalveerd tot 18.667. In 2003 ging het om 13.402 asielverzoeken.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die een asielaanvraag beoordeelt, heeft vorig jaar ongeveer 40 procent van de verzoeken tijdens de eerste, snelle procedure afgewezen. Deze zogeheten 48-uursprocedure (vier tot zes werkdagen) vindt plaats in het aanmeldcentrum.