DEN HAAG - De Nederlandse militairen in Irak zijn "enorm woedend" over de financiële vergoeding die zij ontvangen. Vooral hun onkostenvergoeding vinden ze veel te laag. Dat zegt voorzitter Van den Burg van de FNV-vakbond voor defensiepersoneel AFMP. Volgens Van den Burg dreigt een aantal militairen zelfs met een staking.

De militairen in Irak ontvangen een onbelaste onkostenvergoeding van 27 dollar per dag. Dat bedrag is al sinds 1996 niet meer aangepast. De AFMP gaat in het arbeidsvoorwaardenoverleg met Defensie eisen dat dat alsnog met terugwerkende kracht gebeurt.

Van den Burg wijst erop dat de dollar de laatste tijd sterk in waarde is gedaald ten opzichte van de euro. De soldaten van de huidige lichting in Irak krijgen daardoor minder dan hun voorgangers. Dat de onkostenvergeoding in dollars wordt betaald, dateert nog uit de tijd dat Nederland voor het eerst deelnam aan VN-operaties. De VN betaalden Nederland toen en dat gebeurde in dollars.

Van den Burg wijst erop dat de militairen in Irak wel degelijk onkosten hebben. "Dan gaat het bijvoorbeeld om de kosten van bellen of internetten." De AFMP-voorzitter zegt bestookt te worden met brieven en e-mails van boze militairen. Overigens verwacht hij niet dat het echt tot een staking komt. Dat past niet in de militaire cultuur. "Maar dat daarover gesproken wordt is veelzeggend."