DEN HAAG - Tweede-Kamerlid Hermans van de LPF vindt het schandalig dat de Belastingdienst loonbelasting wil heffen over verlofdagen die worden geschonken aan gironummer 555 voor de slachtoffers van de ramp in Azië. Hij heeft hierover woensdag schriftelijke vragen gesteld aan minister Zalm en staatssecretaris Wijn van Financiën.

Hermans noemt het "stuitend" dat het kabinet de schatkist zou willen vullen ten koste van de slachtoffers in Azië. Het argument van de Belastingdienst dat het technisch onmogelijk is de loonbelasting over de vrije dagen niet te innen, spreekt hem niet aan. Als er geen wetswijziging mogelijk is, dan moet de fiscus de belastingopbrengsten zelf maar storten op gironummer 555, stelt hij.

Het LPF-kamerlid wijst erop dat het niet belasten van verlofdagen voor 555 geen tegenvaller voor de schatkist oplevert. Op de inkomsten was immers vooraf niet gerekend.

Bovendien is het schenken van verlofdagen voor hulp aan de slachtoffers van de zeebeving volgens hem goed voor de arbeidsproductiviteit, want er zullen tienduizenden werknemers op hun vrije dag werken. Volgens het Kamerlid heeft de fiscus laten weten dat over financiële bijdragen aan de hulpactie geen schenkingsrecht wordt geheven.