DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) stapt niet naar de Commissie Gelijke Behandeling voor een uitspraak over de imam die weigerde haar de hand te schudden.

Ze heeft dat dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen van het onafhankelijke Tweede-Kamerlid Lazrak. Ook zal ze over het incident geen verklaring afleggen.

Lazrak had Verdonk gevraagd of de imam niet kan worden aangepakt wegens ongelijke behandeling op grond van geslacht. Volgens de bewindsvrouwe is dat niet het geval.

De imam weigerde in november Verdonk de hand te schudden omdat zij een vrouw is. Volgens zijn interpretatie van de islam mag een man een vreemde vrouw niet aanraken.