DEN HAAG - Het CDA is vorig jaar circa 5 procent van zijn leden kwijtgeraakt. De partij van premier Balkenende telde aan het einde van 2004 ongeveer 73.000 leden. De christendemocraten schreven vorig jaar 5400 leden uit en er kwamen ruim 1500 nieuwe bij. Per saldo betekent dat een verlies van bijna 4000 leden.

Dat heeft het CDA maandag bekendgemaakt. Volgens de partij valt 35 procent van de opzeggingen in de categorie ziekte en overlijden. Een evengrote groep gaf geen reden op voor de opzegging van het lidmaatschap. De rest van de opzeggers noemde onder meer financiële en ideële redenen.

In 2003 haakten ongeveer 2000, ofwel 2,5 procent, van de CDA-leden af.