UTRECHT - Na een maand bedenktijd heeft Henk Westbroek maandag besloten te stoppen met de politiek. Hij is het politieke klimaat, waarin politici steeds vaker bedreigd worden, zat. De oprichter van Leefbaar Utrecht legt zijn fractievoorzitterschap maandagavond neer.

Het komend half jaar blijft Westbroek nog zitting houden in de gemeenteraad, onder meer om zijn opvolging te regelen. Daarna is hij definitief weg.

Vice-fractievoorzitter V. Oldenborg, die al vaker voor Westbroek waarnam, neemt de voorzittershamer vanaf maandag tijdelijk over. Binnen een half jaar moet de definitieve opvolger aantreden. Westbroek heeft zijn beslissing genomen in nauw overleg met zijn familie, vrienden en zijn boezemvriend Broos Schnetz, de partijvoorzitter van Leefbaar Utrecht.

Bedreigingen

Vooral het feit dat zijn dochtertje zich regelmatig afvroeg wat haar vader zou overkomen, speelde voor Westbroek een belangrijke rol. "Ik word regelmatig bedreigd. Als je dan het advies krijgt om een bodyguard te nemen, is voor mij de maat vol. Zo wens ik geen politiek te bedrijven. Als ik de politiek nu erg leuk vond, of als ik op macht belust was of een enorme idealist was, dan was ik misschien doorgegaan.

Bovendien loop ik voor mijn werk bij de VARA twee keer per dag over de plek waar Pim Fortuyn is vermoord", aldus de discjockey.

Kiezersbedrog

Van kiezersbedrog is volgens Westbroek geen sprake. "Ik ben op bepaalde voorwaarden gekozen en als die voorwaarden veranderd zijn, dan mag je je op je positie beraden. Bovendien hebben de kiezers op een programma gestemd en dat programma wordt gewoon uitgevoerd."

Over wat hij met de politiek bereikt heeft, is Westbroek redelijk tevreden. Hij noemt het referendum dat in Utrecht over het stationsgebied gehouden is en de invoering van wijkraden als zijn belangrijkste wapenfeiten. Ook is hij blij dat het debat in de gemeenteraad scherper is geworden.

Minder te spreken is hij over het ambtenarenapparaat dat volgens hem nog veel te veel de dienst uitmaakt. "Dat gaat wel 20 jaar duren, voordat ambtenaren gaan doen wat de politiek wil in plaats van andersom."