DEN HAAG - Westerse landen zouden de ergst getroffen landen in Azië een deel van hun schulden moeten kwijtschelden. Nederland zou het voortouw kunnen nemen in een Europees initiatief voor schuldenverlichting. Dat bepleit de PvdA. Volgens Tweede-Kamerlid Koenders is het de enige manier om de landen genoeg geld te geven voor de wederopbouw.

Voor hulp op korte termijn kan Nederland genietroepen naar het gebied sturen. Die moeten helpen wegen aan te leggen en bruggen te bouwen. Hulpgoederen komen nu al veel binnen, denkt Koenders, maar door de verwoeste infrastructuur is verspreiding een probleem.

Weer op poten

Bij de schuldenverlichting gaat het vooral om Sri Lanka, Indonesië en India. Deze landen zouden volgens de PvdA 80 tot 90 procent van hun schulden in het westen niet terug hoeven te betalen. Koenders verwijst naar Irak, dat 90 procent van zijn schulden kan aanwenden om het land weer op poten te krijgen.

"Dat is dan ook nog een veel rijker land, met oliebronnen.'' Begin januari komt de Club van Parijs bij elkaar, de westerse landen die leningen uit hebben staan in de derde wereld. Een Europees plan om de getroffen landen te helpen met verlichting van de schulden, maakt in dit gezelschap een goede kans, denkt Koenders.

Wat dit op gaat brengen, heeft de PvdA'er nog niet becijferd. Koenders vindt dat schulden die Nederland kwijtscheldt, niet ten koste moeten gaan van hulp aan andere landen. Vorige week keerde Koenders zich nog tegen het voorstel van de VVD om 100 miljoen voor de wederopbouw van Sudan over te hevelen naar de Aziatische landen.

Algemene middelen

Het geld zou niet alleen ten laste moeten komen van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking, vindt de PvdA. Omdat de schulden voor een groot deel bestaan uit garanties die overheden hebben afgegeven voor het bedrijfsleven, kan Nederland ook meer geld uit de algemene middelen uittrekken.

De ministers Zalm (Financiën) en Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) zouden hierover moeten overleggen.