BRUSSEL - Nederland roept als vorig voorzitter van de Europese Unie samen met het huidige Luxemburgse voorzitterschap op tot drie minuten stilte op woensdag in alle lidstaten van de Europese Unie, om de slachtoffers van de ramp in Azië te herdenken en solidair te zijn met de getroffen landen.

Ook hebben zij alle EU-lidstaten gevraagd de vlaggen overal halfstok te hangen. De drie minuten stilte zijn gepland om 12.00 uur lokale tijd in alle lidstaten.