Staatssecretaris Dijkhoff verleende in twee jaar tijd 240 asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning nadat het verzoek om een vergunning in eerste instantie door de rechter was afgewezen.  

Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf in handen heeft. Asielzoekers die worden afgewezen en terug moeten van de rechter hebben nog een laatste redmiddel. Als de staatssecretaris hun zaak voor zijn neus krijgt, bijvoorbeeld omdat het om een schrijnend geval zou gaan, kan de bewindspersoon besluiten deze persoon toch nog een vergunning te geven.

In totaal werden 780 zaken voorgelegd aan Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). In 30 procent van de gevallen verleende de staatssecretaris gratie aan de vergunningsaanvrager.

Daarmee heeft de VVD'er volgens het dagblad een ruimhartiger asielbeleid gevoerd dan zijn voorgangers. Albayrak (PvdA en Hirsch Ballin (CDA) maakte in hun periode als staatssecretaris in 22 procent van de gevallen gebruik van deze zogenoemde bevoegdheid. 

Animatie door In60seconds