PARAMARIBO - Extreme droogte die zich al enkele maanden doet gelden, en onvermogen van het energiebedrijf EBS om adequaat in de energiebehoefte in en rond Paramaribo te voorzien, dreigen tot een groot tekort aan stroom te leiden.

Om dit tekort te voorkomen heeft het bauxietbedrijf Suralco in overleg met de Surinaamse regering besloten andere mogelijkheden tot opwekking van energie aan te wenden.

Waterkrachtcentrale

Suralco moet op basis van een contract elektriciteit aan EBS leveren, maar is nu niet in staat voldoende energie op te wekken door de lage waterstand in het Afobaka-stuwmeer. Het is voor het eerst sinds de waterkrachtcentrale in 1965 in gebruik werd genomen, dat Suralco niet aan zijn verplichting kan voldoen.

Afobaka voorziet in het leeuwendeel van de energiebehoefte van Paramaribo. De eerste generatoren die in opdracht van Suralco de extra energie moeten opwekken, worden de komende week in Paranam verwacht. Suralco-directeur Pedersen heeft dat vrijdag meegedeeld op een persconferentie te Paranam, waar het hoofdkantoor van zijn bedrijf is gevestigd.

Extra opwekcentrale

In Paranam wordt een extra opwekcentrale opgezet door technici van de multinational Aggreko. De door aggregaten opgewekte stroom zal via de bestaande transmissielijnen naar de EBS in Paramaribo worden getransporteerd. Voor de kosten die geraamd worden op 1,9 miljoen euro per maand, draaien Suralco en de Surinaamse overheid gezamenlijk op.

De EBS is al jaren niet in staat op eigen kracht Paramaribo en omgeving van voldoende energie te voorzien. Dat is temeer een probleem, omdat de behoefte door de uitbreiding van de hoofdstad flink is toegenomen. De voorziening aan huishoudens en bedrijven moet op gezette tijden worden stilgelegd.

Buitenlandse hulp

De verouderde machines van de EBS laten het vaak afweten. Het bedrijf probeert er met buitenlandse hulp wel wat aan te doen. Momenteel voert de EBS met een lening van India een project uit om de energievoorziening om peil te brengen. Het zal echter enkele jaren duren voordat het zover is.

Het uitblijven van regenval treft ook de bewoners van het Surinaamse binnenland. Ze hebben al enkele weken geleden aan de alarmbel getrokken. De voedselvoorziening in verscheidene dorpen is ernstig in gevaar.

De regering zal vanaf zondag met vliegtuigen voedsel laten brengen naar gebieden die momenteel niet bereikbaar zijn als gevolg van drooggevallen rivieren en kreken.