DEN HAAG - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was betrokken bij de belangenverstrengeling van een door het ministerie ingehuurde projectleider. Dat is de conclusie van een onderzoek dat bureau Twynstra Gudde heeft uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Van der Laan (Cultuur). Projectleider L. Welters moest een digitaliseringsproject van de blindenbibliotheken in goede banen leiden.

Het VPRO-radioprogramma Argos citeert in de uitzending van vrijdag uit een concept-versie van het onderzoek van Twynstra Gudde. In mei onthulde Argos al dat Welters bij het project opdrachten aan zijn eigen bedrijf MMC verleende. Het zou gaan om een bedrag van 95.000 euro.

Blindenbibliotheken

De projectleider had de taak voor 1 januari 2004 de oude geluidsbanden van de drie blindenbibliotheken op cd-rom te laten zetten. Om 25.000 visueel gehandicapten op de hoogte te brengen van de verandering richtte Welters de stichting Stivor op. Deze moest de voorlichting gaan verzorgen.

Met deze stichting maakte hij zich schuldig aan belangenverstrengeling, aldus Twynstra Gudde. Het callcenter van Stivor werd geleverd door Welters' eigen bedrijf MMC, de software kwam van een leverancier die op hetzelfde adres zat als MMC en de directeur van Stivor werd ingehuurd bij dit bedrijf, stelde het onderzoeksbureau vast.

Melding

Volgens Welters was van belangenverstrengeling geen sprake omdat hij zich had gehouden aan de gedragsregel alles te melden bij de opdrachtgever, het ministerie van OCW.

Het ministerie ontkende op de hoogte te zijn van de betrokkenheid van Welters' eigen bedrijf bij het op poten zetten van Stivor. Maar volgens Twynstra Gudde blijkt alleen al uit de financiële afwikkeling dat OCW wist dat Welders spullen inkocht via zijn eigen bedrijf. De eindconclusie van Twynstra Gudde luidt dat alle betrokkenen, inclusief het ministerie en MMC, ,,onder één hoedje'' hebben gespeeld.

Telefoonnotities

Argos beschikt ook over telefoonnotities van de hoogste OCW-ambtenaar, secretaris-generaal K. van der Steenhoven, waaruit blijkt dat deze wist van de vrije hand die Welters had bij het digitaliseringsproject.

De woordvoerster van staatssecretaris Van der Laan wil niet reageren op het uitgelekte rapport, waarvan de definitieve versie volgende maand naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.