HEEMSTEDE - Het aantal vrouwen dat ongewenst zwanger werd omdat ze geen geld meer hadden voor de pil of een spiraaltje, valt mee. Dat is de conclusie van de Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSAN) na een onderzoek onder de klanten van de negen aangesloten klinieken. Sinds 1 januari zitten de pil en het spiraaltje niet meer in het ziekenfonds voor volwassen vrouwen.

Een kleine 2 procent van de vrouwen dat een abortus onderging, gaf aan te hebben afgezien van anticonceptie wegens de kosten. Het aantal ongewenst zwangere vrouwen dat zei geen geld te hebben voor de pil, liep per kliniek uiteen van 1,2 tot 5 procent.

Geen stijging

Ook waren er het afgelopen jaar niet meer abortussen, constateren de klinieken. De Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum voor seksualiteit, zei eerder dit jaar nog te verwachten dat het aantal abortussen zou stijgen. Deze instelling meldde in oktober nog dat ruim 29.000 vrouwen de pil hadden vervangen door een goedkoper anticonceptiemiddel. Ook was het aantal abortussen in de eerste helft van het jaar licht gestegen in vergelijking met 2003.