DEN HAAG - Van de 1,2 miljoen huishoudens die een werkster hebben, regelt 72 procent dat informeel. De opvang van kinderen wordt eveneens vooral informeel geregeld, maar vaak onbetaald. Klussen in huis, zoals schilderen of repareren van apparaten, wordt in 44 procent van de gevallen via via geregeld, niet alleen zwart, maar ook onbetaald.

Dit staat in een rapport, dat staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij wil af van de huidige regeling die mensen moet stimuleren om hun werkster wit te laten werken, omdat die niet goed werkt. De staatssecretaris moet nu van de Tweede Kamer komen met een regeling die wel werkt en ook nog eens geldt voor klusjesmannen. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen met een uitkering betaald werk gaan verrichten.

Uit het rapport komt naar voren, dat dit geen eenvoudige opgave is. Bij zwart werk speelt niet alleen een rol dat geen belasting en premies worden betaald, maar ook dat mensen niet gekort willen worden op hun uitkering of minder huursubsidie en dergelijke willen gaan ontvangen.

Doorgaans wordt aan de zwarte werkster ongeveer 8 euro per uur betaald. Wit zou het poetsen, wassen en boenen ongeveer 20 euro per uur moeten kosten. Bij een prijs van 20 euro per uur, zullen naar verwachting alleen mensen met een heel hoog inkomen nog een werkster in dienst nemen. Anderen zullen eieren voor hun geld kiezen en het werk zelf doen.

De onderzoekers noemen maatregelen als subsidie of sociale dienstplicht voor uitkeringsgerechtigden minder aantrekkelijke opties voor de markt voor huishoudelijke hulp. Mensen halen niet graag vreemden in huis als ze zelf niet thuis zijn, en kijken voor hulp in de huishouding vooral naar familie, buren, vrienden of kennissen.

Belastingaftrek voor betaald huishoudelijk werk en een "vaste arbeidskorting", die gunstiger is dan de huidige algemene heffingskorting in de loon- en inkomstenbelasting, voor mensen met een laag inkomen zouden wel soelaas kunnen bieden.