WILNIS/MIJDRECHT - De gemeente, provincie en waterschap hebben adequaat gehandeld voor en na de dijkverschuiving in Wilnis. Dat heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie vastgesteld. De resultaten van het onderzoek zijn woensdag gepresenteerd in Mijdrecht.

Omdat er onvoldoende kennis bestond over de gevolgen van de droogte in de hete zomer van 2003, is geen van de betrokken overheden volledig verantwoordelijk, oordeelde de commissie. Voorzitter Houben adviseert het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht wel om uit solidariteit met de getroffenen de restschade te vergoeden. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer 300.000 euro die het Rampenfonds niet uitkeert.

Schadebedrag

Er staat nog een schadebedrag van 750.000 euro open. Een deel daarvan, 475.000 euro, kan worden betaald uit het Rampenfonds dat na de ramp is ingesteld door de gemeente De Ronde Venen, de provincie Utrecht, het hoogheemraadschap en een aantal particulieren.

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is van mening dat het rapport niet consequent is als het gaat om de restschade. "Aan de ene kant stelt Houben dat het waterschap geen blaam treft en anderzijds is het advies om de restschade te vergoeden", luidt de reactie.

"Toch zal het hoogheemraadschap deze suggestie serieus nemen." Een woordvoerder benadrukt dat Amstel, Gooi en Vecht in het verleden al 150.000 euro in het Rampenfonds heeft gestort.

Grondverzakkingen

In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 werd Wilnis opgeschrikt toen zestig meter veendijk langs de Ringvaart onverwacht het achterland inschoof. Het water stroomde woonwijken in en enkele honderden inwoners moesten hun huizen uit. De bewoners van acht woonboten en vier huizen moesten voor langere tijd naar vervangende woonruimte. Om de wateroverlast te stoppen, werd de Ringvaart afgedamd, totdat de dijk was hersteld. Hierdoor zakte het grondwaterpeil, wat grondverzakkingen en schade aan funderingen veroorzaakte.

Claims

Ruim zeshonderd claims kwamen binnen op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen. Het gaat om claims van gedupeerden die niet door de gewone verzekeringsmaatschappijen worden gehonoreerd. Het Rampenfonds is bestemd voor gedupeerden die ook niet door de schadewet wordt vergoed. Het gaat veelal om schade aan tuinen en auto's.