DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) wil op termijn af van artikel 23 van de grondwet, dat de gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs regelt.

"Als liberaal heb ik natuurlijk niets met artikel 23. Laat dat duidelijk zijn,", zegt ze in een gesprek met Nieuwe Revu. En de vraag of het artikel na de volgende verkiezingen geschrapt moet worden, beantwoordt de minister met: "Ja. Maar dat hangt natuurlijk ook af van de discussie in de VVD. Vóór het begin van de volgende kabinetsperiode moeten we daar met elkaar over durven te praten."

Door artikel 23 is het mogelijk met financiële overheidssteun moslimscholen op te richten. Het wordt daarom gezien als een belemmering voor de integratie van allochtonen. Voor het CDA is afschaffing van het artikel tot dusver onbespreekbaar.

Verdonk zegt in haar gesprek met Nieuwe Revu verder dat zij het afgelopen jaar twee radicale imams de toegang tot Nederland heeft geweigerd; één uit Pakistan en één uit Saudi-Arabië. Ook laat Verdonk doorschemeren dat er wel eens radicale imams worden uitgezet.