DEN HAAG - Ongeveer een op de drie Turkse of Marokkaanse ouders in Nederland heeft een voorkeur voor islamitisch basisonderwijs. De helft daarvan kon daadwerkelijk kiezen voor een dergelijke school.

Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek Ouders Over Opvoeding En Onderwijs van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De publicatie verscheen dinsdag.

Steeds meer ouders van leerlingen in het basisonderwijs blijken geen voorkeur meer te hebben voor de richting van de school (bijvoorbeeld katholiek of openbaar). Het aandeel steeg van 7 procent in 1990 naar 15 procent tien jaar later. Wat het voortgezet onderwijs betreft, steeg het aandeel ouders zonder voorkeur van 8 naar 20 procent.

Kwaliteit

De ondervraagde ouders zeggen dat ze bij de schoolkeuze de kwaliteit van het onderwijs het belangrijkste argument vinden. Toch geven bij de uiteindelijke keuze 'sfeer' en 'bereikbaarheid' de doorslag.