DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen zullen in 2007, een jaar eerder dan voorzien, aan de voorwaarde moeten voldoen dat 89 procent van de treinen op tijd rijdt. Minister Peijs (Verkeer) zei dat maandag toe aan PvdA-Tweede-Kamerlid Dijksma na een overleg in de Kamer.

Peijs komt daarbij in tweede instantie tegemoet aan PvdA, GroenLinks en VVD. Die waren vorige week zeer ontevreden over de uitkomst van de nieuwe onderhandelingen die de minister met de NS heeft gevoerd over de 'vervoersconcessie'. Dit contract geeft het bedrijf tot 2015 het recht op het spoor te rijden.

Begin oktober stuurde de Kamer de minister terug naar de onderhandelingstafel omdat ze vond dat de bewindsvrouw te slap was geweest tegen de NS. De CDA-minister wilde de spoorwegen tot 2008 de ruimte geven het bedrijf op orde te krijgen.

Zij regelde alsnog dat de NS al in de loop van 2006 moet voldoen aan eisen, zoals het aantal zitplaatsen. De toegankelijkheid van stations voor gehandicapten moet verbeterd. Ook de seniorenkaart blijft bestaan. Stations mogen pas verdwijnen na instemming van de minister.

Maar wat de punctualiteit of het op tijd rijden betreft weigerde de minister de spoorwegen eerder dan in 2008 daarop af te rekenen. Er is teveel onduidelijkheid over de oorzaken van de vertragingen, bleef haar redenering. De Kamer mikte echter op 2007.

Bovendien moest die voorwaarde opgenomen worden in de concessie, die op 1 januari moet ingaan. Dat heeft de CDA-bewindsvrouw nu volgens Dijksma ook toegezegd.