DEN HAAG - Het aantal uitingen van antisemitisme in Nederland is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dat concludeert het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in zijn jaarverslag dat donderdag is gepresenteerd.

Daaruit blijkt dat niet alleen het aantal, maar ook de zwaarte van de uitingen is verergerd. Het rapport gaat over vorig jaar en de eerste vier maanden van . De incidenten variëren van een bedreiging met een pistool, bedreigingen met de dood, fysiek geweld, scheldpartijen op straat tot antisemitische e-mails, brieven en faxen.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat er sprake is van gewenning aan antisemitische uitingen in Nederland. "Er is in Nederland een gedoogcultuur ontstaan. Spreekkoren met 'dood aan de joden' blijven onbestraft. Aangiften tegen beledigende brieven worden geseponeerd en uitingen als 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' wordt vrijwel geen strobreed in de weg gelegd", constateert het CIDI.

Het gevolg is volgens het centrum dat steeds minder orthodoxe joden in Amsterdam met een keppel de straat op gaan om de beledigingen te ontlopen.

Retoriek

De toename is ten dele te wijten aan het geweld tussen Israël en de Palestijnen. Volgens het rapport zou een groot aantal Marokkanen zich schuldig maken aan uitingen hierover. Ze zouden over het algemeen slecht geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving en snel beïnvloed raken door de anti-joodse retoriek van Arabische media.

Het CIDI heeft donderdag zijn zorgen geuit in een brief aan informateur Donner en de fractievoorzitters van CDA, LPF en VVD. Daarmee wil het centrum aandringen op serieuze maatregelen tegen antisemitisme en andere vormen van intolerantie.

Volgens het CIDI moeten aangiften serieuzer worden behandeld. Ook moeten politie en justitie meer kennis opdoen over antisemitisme en racisme. Verder wil het centrum dat scholen lespakettten krijgen die gericht zijn op een respectvolle en verdraagzame samenleving. Ook moet een overlegorgaan religies en levensbeschouwing in het leven worden geroepen, dat de regering adviseert.