Om misstanden in slachthuizen zo veel mogelijk te voorkomen, moeten daar camera's komen. De beelden kunnen worden bekeken door de toezichthouder voor de sector, de NVWA, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. 

Van Dam sluit niet uit dat hij het ophangen van camera's juridisch gaat afdwingen. Hij hoopt echter dat de bedrijven het vrijwillig doen, en wijst daarbij op de huidige maatschappelijke druk naar aanleiding van incidenten in een Belgisch slachthuis waarbij de regels met de dieren overtreden werden. 

Hij gaat snel met de sector overleggen. "Ik kan het juridisch regelen, maar het is voor iedereen makkelijker als het vrijwillig gebeurt'', aldus de PvdA-bewindsman.

Van Dam reageerde op kritische vragen van Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Zij verwees naar de gruwelijke misstanden in het slachthuis in het Vlaamse Tielt.

Reacties

De branche zelf staat overwegend positief tegenover het plan. De Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven (VSV) vindt camera's een goed idee. Voorzitter Frans Wouters denkt dat toezicht op afstand wellicht kan leiden tot kostenbesparingen voor de slachterijen.

''Wij betalen als enige sector voor ons eigen toezicht. Dat kost meer dan ons hele personeelsbestand'', stelt hij. Als dankzij cameratoezicht minder controles ter plaatse nodig zijn, profiteren de bedrijven daar dus van.

Wat de Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV) en LTO Nederland betreft is de sector al heel open. Maar ze gaan graag het gesprek aan. ''Alle initiatieven die kunnen bijdragen aan nog meer transparantie over de varkenshouderij, dus ook verderop in de keten, juichen wij toe.''

Over de vorm moet worden nagedacht, zegt VSV-voorzitter Wouters, die zelf ook een slachterij heeft. ''We willen de beelden ter beschikking stellen, maar het moet niet zo zijn dat toezichthouder NVWA er vrijelijk mee aan de haal gaat of dat beelden op internet komen te staan.''

Wouters ziet er meer in om de beelden op een harde schijf op te slaan, zodat de toezichthouder ze kan bekijken als daar aanleiding voor is.

Thieme wil cameratoezicht in iedere slachterij
Thieme wil cameratoezicht in iedere slachterij