GRONINGEN - Het aantal universitaire studies met een plafond voor eerstejaars, de zogenoemde numerus fixus, zal komend jaar flink stijgen. Vooral psychologie ligt als studie zo goed in de markt dat acht universiteiten een limiet willen hanteren. Dit studiejaar zijn dat er drie.

Volgens een woordvoerder van de Informatie Beheer Groep (IBG) is ook sprake van een toeloop op de studie criminologie in Leiden, Rotterdam en Amsterdam, en op rechten in Leiden. De loting wordt gewogen: hogere eindexamencijfers geven een grotere kans op inloting. Universiteiten konden uiterlijk deze week bij de IBG aanvragen indienen voor een numerus fixus voor het nieuwe studiejaar 2005-2006.

Voor geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde geldt al veel langer een stop. Nog eens tien andere studies hebben dit jaar zo'n limiet. Dat aantal verdubbelt volgend jaar. In het HBO zakt juist het aantal studies met een plafond in lichte mate, aldus de woordvoerder.