BUENOS AIRES - De klimaattop in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is zaterdag na ruim een etmaal onafgebroken onderhandelen afgesloten. Op de valreep bereikten de delegaties overeenstemming over een minimaal compromis.

Staatssecretaris van Geel (Milieu) noemde de deal "het maximaal haalbare", maar is tevreden omdat in zijn ogen een eerste stap is gezet naar klimaatbeleid voor de langere termijn.

Van Geel leidde de delegatie van de Europese Unie, want Nederland is tot 1 januari EU-voorzitter. Hij trok er hard aan om een aanzet te geven voor zulk toekomstig beleid, ter bestrijding van de opwarming van de aarde. Daarvoor wordt in mei in Bonn een seminar belegd.

Verzet VS

De Verenigde Staten verzetten zich aanvankelijk met hand en tand tegen zulk voorbereidend overleg, samen met China, India en de olieproducerende landen. Uiteindelijk gingen ze overstag, omdat in ruil op hun aandrang het huidige klimaatbeleid wordt doorgelicht.

Dit beleid stoelt op het Kyoto-protocol uit 1997, dat Washington afwijst. Omdat de Russen onlangs deze afspraken wel ratificeerden, kunnen vanaf februari volgend jaar allerlei maatregelen in werking treden voor de periode tot 2012.

Weinig zin

In Kyoto-achtige afspraken voor daarna hebben de Amerikanen weinig zin. Ze konden zich op de top vinden in een open formulering over de status van de bijeenkomst in Bonn. Van Geel ziet die toch als het begin van nieuwe onderhandelingen. "Als het seminar onschuldig was geweest, hadden we niet zolang ruzie gemaakt."

Hij is niet bang dat de Amerikanen, die toch ook een concessie loswrikten, 'Kyoto' willen "kapotevalueren". "We brengen de maatregelen alleen in beeld."

Het Wereld Natuur Fonds reageerde blij op de afspraak om te praten over post-Kyoto-beleid. "Van Geel verdient complimenten. Hij heeft erg zijn best gedaan", aldus een woordvoerster. Dat het resultaat mager is, is volgens haar te wijten aan de VS. "Zij hebben geprobeerd alle discussies te saboteren. Met deze regering-Bush zijn geen zaken te doen."

In Buenos Aires zijn nadere afspraken gemaakt over een miljardenfonds om ontwikkelingslanden te helpen de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De olieproducerende landen, geleid door Saudi-Arabië, wilden ervan meeprofiteren als compensatie voor het verlies aan inkomsten door energiebesparende maatregelen. Die claim is afgewimpeld.