DEN HAAG - Nederlandse levensmiddelenbedrijven gaan uit voorzorg na of ze kippen, kalkoenen of eieren uit Duitsland hebben geïmporteerd die besmet zijn met nitrofeen, een kankerverwekkend onkruidbestrijdingsmiddel. Producten die mogelijk zijn besmet, worden uit de handel genomen.

Het kortdurend eten van een normale portie vlees of ei waarin stof aanwezig is, levert volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu overigens geen risico voor de gezondheid op. Dat geldt volgens de voorlopige risico-analyse van het RIVM ook voor de consumptie van levensmiddelen waarin vlees of eieren zijn verwerkt, zo heeft minister Borst van Volksgezondheid de Tweede Kamer donderdag laten weten. Een definitieve beoordeling van het risico door het RIVM volgt zo spoedig mogelijk.

In Duitsland is nitrofeen aangetroffen in graan en daarmee geproduceerd pluimveevoer. De besmette granen zijn uitsluitend in Duitsland verwerkt.

Eieren

Nederland heeft inmiddels een partij eieren naar Duitsland teruggestuurd. Een andere partij was al in Nederland verwerkt in eiproducten. Die zijn niet van de markt gehaald, omdat door verdunning bij de verwerking geen sprake is van gezondheidsrisico's, schrijft Borst.

De Duitse autoriteiten gaan op dit moment na welke dierlijke producten eventueel besmet zijn. Zodra dit bekend is, worden alle Europese lidstaten daarvan op de hoogte gesteld.