DEN HAAG - Voor het Nederlandse kabinet is opheffing van het land Nederlandse Antillen onder voorwaarden bespreekbaar. Als de landsregering van de Antillen verdwijnt, moet het bestuur en de kwaliteit van de rechtsorde en de financiën op de eilanden wel gegarandeerd zijn. De rol van het koninkrijk moet dan meer invulling krijgen.

Dat heeft de ministerraad vrijdag zo besproken. Het kabinet volgt hiermee verschillende adviezen en de lijn die minister De Graaf (Koninkrijksrelaties) eerder al had ingezet. De Graaf pleitte vorig jaar nog voor maximale bevoegdheden bij de vijf eilanden die samen de Nederlandse Antillen vormen, cruciale bevoegdheden bij het koninkrijk en minimale bij de Antilliaanse landsregering.

De commissie-Jesurun, die dit najaar rapporteerde over de staatkundige toekomst van de Antillen, ging een stap verder en kwam tot de conclusie dat de landsregering afgeschaft kan worden. Curaçao en Sint Maarten kunnen een status aparte krijgen en de andere drie eilanden zouden directe banden met Nederland kunnen aangaan. In een reactie op dat rapport zei De Graaf de Antillen als land toen al vaarwel.