DEN HAAG - Vier van de tien ambtenaren twijfelen wel eens aan de integriteit van hun collega's. 20 Procent heeft soms het vermoeden dat leidinggevenden niet eerlijk zijn. Dat blijkt uit een enquête onder 1600 lezers van Binnenlands Bestuur, een onafhankelijk tijdschrift over de overheid.

De bereidheid om misstanden te melden is gering, concludeert het blad. Eenderde van de ondervraagden zou kennis over gesjoemel met uren, declaraties of geschenken niet altijd delen met superieuren. Nog eens eenderde weet niet wat te doen in zo'n geval.

Dat ambtenaren rommelen, staat volgens veel van hen wel vast. Bij 35 procent heerst het beeld dat collega's met vrije uren rotzooien en een op de tien denkt dat valse declaraties worden ingediend.

Het grootste deel van de overheidsmedewerkers die deelnamen aan het onderzoek werkt bij een gemeente (72 procent). Vanaf volgend jaar moeten gemeenten een gedragscode voor hun medewerkers hebben. Iets minder dan de helft gelooft niet dat dergelijke regels de integriteit zullen bevorderen.