WASHINGTON - De Amerikaanse geheime dienst CIA beheert of beheerde tot voor kort een eigen cellenblok binnen de omstreden Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay op Cuba. Dat berichtte The Washington Post in de vrijdageditie.

Guantanamo Bay is een detentiecomplex van het ministerie van Defensie waar honderden vermeende 'terreurverdachten' worden vastgehouden, veelal zonder aanklacht of proces.

Guantanamo Bay

De gevangenen in Guantanamo Bay, veelal opgepakt in Afghanistan, zijn volgens de Amerikaanse regering "vijandelijke strijders" waarop niet alle onderdelen van de conventies van Genéve (over krijgsgevangenschap) van toepassing zijn. Dat betekent onder meer dat de gedetineerden niet of nauwelijks toegang hebben tot advocaten en dat ze vaak niet weten waarom ze vast zitten.

Als gevolg van een aantal gerechtelijke uitspraken in de VS mogen de gevangenen de rechtmatigheid van hun detentie intussen aanvechten voor Amerikaanse rechters.

CIA

Voor degenen die onder het regime van de CIA vallen, zijn volgens The Washington Post nog stringentere regels van kracht. Deze groep wordt bijvoorbeeld niet gezien door waarnemers van het Internationale Rode Kruis en de CIA hoeft formeel aan niemand publiek verantwoording af te leggen. De gevangenen die onder de CIA vallen zijn in haar ogen "grote vissen" van bijvoorbeeld het al-Qaedanetwerk van Osama bin Laden.

De krant zegt te weten dat er gedetineerden uit onder meer Aghanistan, Yemen en West-Afrika in het grootste geheim door de CIA werden vastgehouden op Cuba.