DUBAI - De Arabische terroristenleider Osama bin Laden heeft zijn aanhangers opgeroepen hun aanvallen op olie-installaties in de Golf en Irak te concentreren.

Hij pleitte voor een heilige oorlog (jihad) om te voorkomen dat de Amerikanen de hand op de olie leggen.

De aansporing komt voor in een audioboodschap van de topterrorist op een islamitische website.

Bin Laden prijst de Saudische militante strijders die eerder deze maand een aanval uitvoerden op het Amerikaanse consulaat in het Saudische Djedda. "We vragen God genadig te zijn voor de moedjahedien die het Amerikaanse consulaat bestormden", aldus de stem die wordt toegeschreven aan Bin Laden. De authenticiteit van de boodschap is nog niet vastgesteld.

Bin Laden houdt in de boodschap het regime in Riyad verantwoordelijk voor het geweld in het koninkrijk. "De verantwoordelijkheid voor de huidige situatie in Saudi-Arabië berust bij het regime", aldus de stem.

Sinds mei 2003 wordt het land geteisterd door aanvallen door militante moslims op voornamelijk westerse doelen.