BRUSSEL - De Europese regeringsleiders komen donderdag en vrijdag onder leiding van huidig EU-voorzitter premier Balkenende in Brussel bijeen voor het cruciale besluit om al dan niet onderhandelingen te beginnen met Turkije over lidmaatschap van de unie. Balkenende liet woensdag in de Tweede Kamer al doorschemeren dat de EU voorzichtig afkoerst op een daadwerkelijke start van de onderhandelingen.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De kwestie-Cyprus is in die hele discussie nog wel het grootste pijnpunt, waarbij Turkije zal moeten instemmen met de erkenning van het Grieks-Cypriotische deel van het eiland als onafhankelijke staat. Daarnaast ligt ook de vraag over de startdatum van mogelijke lidmaatschapsbesprekingen nog moeilijk, evenals het punt of er een open einde aan de onderhandelingen moet komen en of Turkije eventueel een andere status dan lid van de EU krijgt.

Daarbij valt te denken aan een speciaal partnerschap voor Turkije, dat al in 1987 een aanvraag indiende om toe te mogen treden tot de EU. Als er echt onderhandelingen beginnen, zou Turkije pas op zijn vroegst in 2014 kunnen aansluiten bij de EU.

EU-top

De driemaandelijkse top van EU-leiders begint donderdagavond rond zeven uur met een diner. Daaraan voorafgaand vergaderen de drie grote politieke stromingen in Europa onderling al over Turkije. Premier Balkenende woont donderdagmiddag een bijeenkomst van de Europese christen-democraten bij in Meise bij Brussel.

Oostenrijk

Verwachting is dat de Oostenrijkse kanselier Schüssel daar zal aandringen op een harde opstelling van Turkije. Oostenrijk is tot nu toe de EU-lidstaat die het meest sceptisch staat tegenover gesprekken met Ankara.

De EU zal donderdag of vrijdag verder wel besluiten om gesprekken te beginnen met Kroatië over EU-lidmaatschap, op voorwaarde dat Zagreb beter samenwerkt met het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Verder bespreken de EU-leiders een strengere aanpak van terrorisme en is vrijdag secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan te gast in Brussel.