DEN HAAG - Nederland krijgt toch een landelijke recherche naar voorbeeld van de FBI. Het CDA, de LPF en de VVD zijn het hierover in principe eens geworden. Dat hebben bronnen rond de partijen donderdag bevestigd.

Daarmee komt het fundament van het in februari gepresenteerde plan plan van de ministers De Vries van Binnenlandse Zaken en Korthals van Justitie voor een nieuwe organisatie van de recherche al weer te vervallen.

Het Openbaar Ministerie had een sterke voorkeur voor een landelijke recherche als onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Onder directe aansturing van het OM zou deze nieuw te vormen landelijke recherche de ernstige criminaliteit te lijf gaan en internationale rechtshulpverzoeken afhandelen.

De ministers kozen echter voor een alternatief plan van de politietop en de korpsbeheerders. In dit plan blijven de huidige kernteams ondergebracht bij de regiokorpsen.

Wel zou de aansturing van de in de zware criminaliteit gespecialiseerde eenheden worden verbeterd.