DEN HAAG - Minister De Geus (Sociale Zaken) komt arbeidsongeschikten, die door de strengere herbeoordelingen hun WAO-uitkering gedeeltelijk of geheel kwijtraken, in bepaalde gevallen tegemoet.

Het gaat om mensen die op het moment van intrekking of verlaging van de WAO-uitkering geen recht hebben op WW of korter dan zes maanden WW krijgen. In plaats van de WW krijgen deze mensen eenzelfde inkomensvoorziening, die ten hoogste zes maanden duurt.

Vanaf 1 oktober worden alle arbeidsongeschikten die na 1 juli 1954 zijn geboren en niet onder een overgangsrecht vallen, opnieuw beoordeeld. Hierbij wordt volgens strengere criteria gekeken of ze recht hebben op WAO.