AMSTERDAM - Minister Beijen van Buitenlandse Zaken heeft in de tijd van de Greet Hofmans-affaire overwogen koningin Juliana af te zetten ten gunste van Beatrix. Dat blijkt uit archiefstukken die vandaag openbaar zijn gemaakt.

In een stuk uit 1978 schrijft de toenmalige hoogste kabinetssecretaris Fock dat met name minister Beijen voor troonafstand pleitte. Ook is gedacht aan een ontoerekeningsvatbaarheidsverklaring van de Koningin.

Andere leden van het kabinet die het met Beijen eens waren, zouden minister Staf, minister Mansholt en minister Klompé zijn geweest. Alleen het optreden van premier Drees heeft kunnen voorkomen dat de koningin zou aftreden.

De zogenoemde Commissie van Drie was belast met onderzoek naar de affaire rond de gebedsgenezer die in de jaren 50 grote invloed had op Juliana. Vandaag zijn onder grote belangstelling het Nationaal Archief in Den Haag dossiers geopend die betrekking hebben op de Greet Hofmans-affaire. Hofmans was de gebedsgenezeres die prinses Christina moest genezen van haar oogkwaal en grote invloed kreeg aan het hof.

Het gaat in het Nationaal Archief om stukken van oud-politici en vroegere ambtenaren, die aangegeven hadden dat hun dossiers openbaar mochten worden als koningin Juliana en prins Bernhard zouden zijn overleden.