BRUSSEL - De Belgische Staatsveiligheid heeft jarenlang te weinig aandacht besteed aan fundamentalistische stromingen binnen de islam. Ook is er onvoldoende controle geweest op groeperingen die grote invloed uitoefenen op jongeren. Daarnaast moet de Staatsveiligheid snel meer ambtenaren in dienst nemen die het Arabisch machtig zijn.

Volgens het Comité I, dat namens de Belgische Kamer en Senaat toezicht houdt op de verschillende inlichtingendiensten, is het gevaar van extremistische moslimorganisaties structureel onderschat. Dat stelt het comité in zijn jaarverslag.

Vooral jongeren zijn een prooi van dergelijke organisaties, meent de christen-democratische senator Vandenberghe, lid van het Comité I. Vandenberghe of het Comitée verstrekken geen cijfers of andere gegevens.

De Belgische parlementaire commissie sluit met deze bevindingen nauw aan op het recente jaarverslag van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), die ook waarschuwt voor het gevaar van ronselpraktijken onder moslimjongeren in Nederland.