VOORBURG - Nederland telt over dertig jaar ten hoogste 17 miljoen inwoners. Daarna daalt het aantal inwoners. Nu wonen in Nederland 16,3 miljoen mensen.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Dit blijkt uit dinsdag verschenen gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bevolkingsgroei blijft de komende jaren laag door het dalend aantal immigranten en het stijgend aantal emigranten. Over enige tientallen jaren zal volgens het CBS door de vergrijzing sprake zijn van een bevolkingsafname.

In 2050 bedraagt het aantal niet-westerse allochtonen 17 procent, dat is nu 10 procent. Een kwart van de bevolking (24 procent) bestaat dan uit 65-plussers. Nu is dat 14 procent.