AMSTERDAM - Vice-premier Zalm (VVD) denkt dat onafhankelijk Tweede-Kamerlid Wilders de harde standpunten over sociale zekerheid en zorg, die hij vroeger als VVD'er innam, niet zal durven herhalen. "Ik denk dat hij nu een meer populistische koers zal varen. Harde ingrepen in de WAO liggen minder goed bij de bevolking."

Zalm zei dat maandagavond tijdens een VVD-bijeenkomst in Amsterdam, waar hij in debat ging met zijn D66-collega De Graaf. Zalm noemde Wilders "intelligent en bekwaam". Hij verwacht dat die zijn agenda zal verbreden naar andere onderwerpen dan alleen de aanpak van het moslimterrorisme. Maar Zalm denkt dat Wilders vooral standpunten naar voren gaat brengen die goed liggen bij de kiezers, zoals "lekker hard rijden".

Wilders stapte in september uit de VVD omdat hij niet wenste in te stemmen met een mogelijk EU-lidmaatschap van Turkije. "Het ging toen niet over de aanpak van het extremisme", aldus Zalm. "In alles wat hij daarover als VVD-Kamerlid zei werd hij door de fractie gesteund."

Zalm sprak verder tegen dat de VVD een rechtsere koers zal gaan varen onder druk van Wilders. Hij pleitte voor een lijstverbinding van VVD en D66 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.