DEN HAAG - Kamerleden mogen geen recht hebben op airmiles en andere persoonlijke voordelen als gevolg van vliegreizen die ze op kosten van de overheid maken. De Tweede Kamer zou daartoe regels moeten opstellen. De SP-fractie heeft dat woensdag voorgesteld in een brief aan het presidium, het bestuur van de Kamer.

Aanleiding hiervoor is de ophef die in Duitsland is ontstaan over het gebruik van airmiles door parlementariërs voor privé-reizen. De Tweede Kamer heeft op dit moment geen regels op dit vlak.

Volgens de SP-Kamerleden De Wit en Kant is het ,,een aantasting van de integriteit en het aanzien van de politiek indien politici privé-voordelen genieten van reizen op kosten van de gemeenschap''.