DEN HAAG - Minister Donner voelt er niets voor experimenten met de verstrekking van vrije heroïne fors uit te breiden om veelplegers van de straat te weren. Tijdens een overleg met de Tweede Kamer noemde de bewindsman het maandag "moreel niet juist en bovendien niet doeltreffend om vrije heroïne te geven omdat dat goedkoper zou zijn dan mensen in een cel stoppen".

Donner reageerde op een pleidooi van de PvdA-er Straub om alle veelplegers van de straat de halen en meer te doen aan nazorg van deze categorie criminelen. Ook de roep om meer nazorg van de PvdA bleef onbeantwoord. Volgens de bewindsman is het niet doenlijk om een nieuwe vorm van tbs voor (verslaafde) veelplegers te ontwikkelen. "Niet ieder mens is verbeterbaar", benadrukte hij.