DEN HAAG - Het is onwenselijk en wettelijk onmogelijk voor de Nederlandse overheid om één brede imamopleiding op te zetten. Dat komt door de scheiding tussen kerk en staat, maar ook omdat er onder moslims weinig draagvlak is voor zo'n opleiding. Binnen de islam bestaan veel verschillende stromingen die alle hun eigen geestelijk voorgangers willen opleiden.

Dat schrijft minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie maandag in een brief aan de Tweede Kamer, vlak voor het debat over inburgering. In de politiek is een brede wens om te komen tot een Nederlandse imamopleiding. De bewindsvrouw deelt die wens maar wijst op de onhaalbaarheid ervan.

Cursus

Volgens haar is het nu pragmatischer om aan te sluiten op bestaande en nieuwe initiatieven van een aantal universiteiten, hogescholen en moslimorganisaties voor een imamcursus. De overheid kan zich hier niet in mengen, maar kan de activiteiten wel stimuleren.

Universitair niveau

Verdonk vindt het daarnaast niet voor de hand liggen dat imamopleidingen altijd op universitair niveau moeten plaatsvinden. Wetenschappelijke islamopleidingen zijn wel goed voor een intellectueel geestelijk kader, van waaruit docenten voortkomen. De imamopleiding zelf kan ook op mbo- of hbo-niveau. Ze wijst erop dat het voor jongeren niet aantrekkelijk is zo'n lange opleiding te volgen terwijl moskeeën hun imams vaak slecht betalen en veel van hen verwachten.

Diyanet

Daarnaast wil Verdonk verder overleggen met Diyanet, het Turkse ministerie voor Godsdienstzaken, over een aanpassing van de huidige praktijken. Turkse moskeeën betrekken hun imams van Diyanet, die hen opleidt en betaalt. Ook pleit de bewindsvrouw voor meer pilots voor imamopleidingen.