AMSTERDAM - Het is gevaarlijk om jeugdinrichtingen als gevangenissen te beschouwen. Het is een miskenning van 99 jaar jeugdrecht. Dit schrijven dedirecteuren van de vijftien jeugdinrichtingen in een open brief in de Volkskrant maandag. Zij reageren op een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman van twee weken geleden.

De directeuren zeggen zich ernstig zorgen te maken over de wijze waarop in Nederland het debat over de plaatsing van jongeren in jeugdinrichtingen wordt gevoerd.

"Wie de berichtgeving volgt gaat denken dat er een scherpe scheidslijn is tussen criminele jongeren en jongeren die vanwege een beschermingsmaatregel in onze inrichting zitten. De praktijk leert dat die scheidslijn diffuus is", aldus de directeuren.