DEN HAAG - Het verkrijgen van het Nederlanderschap moet volgens de VVD meer allure krijgen. Op één speciale dag per jaar - de 'naturalisatiedag' - zouden vreemdelingen na inburgering hun Nederlands paspoort kunnen ontvangen.

VVD-Tweede-Kamerlid Visser vindt dat Nederland nu wat nonchalant omspringt met de daadwerkelijke afgifte van het paspoort. "We willen dat het belangrijk is en vinden het belangrijk. Dan moet je het paspoort niet per post sturen of door een loket geven", stelde hij maandag op Radio 1. Hij pleit voor een plechtige uitreiking van het paspoort eens per jaar door de burgemeester. Een geschikte dag hiervoor lijkt hem Koninginnedag.

Kamerlid Sterk (CDA) is het met Visser eens dat de bemachtiging van het Nederlandschap voor nieuwkomers met een "burgerschapsceremonie op een bijzondere manier aangekleed" moet worden. Al een paar jaar praat de Kamer volgens haar met de minister over deze aanpak. Omdat aan het burgerschap ook het kiesrecht kleeft, wil Sterk van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken weten of een enkele naturalisatiedag per jaar juridisch gezien mogelijk is.

Australian Day

De naturalisatiedag is geen nieuw idee. Een aantal andere landen kennen deze dag al om nieuwe medelanders officieel te verwelkomen. Zo heeft Australië zijn 'National Australian Day' en houdt ook Canada jaarlijks een dergelijke ceremonie. De Tweede Kamer debateert maandag met Verdonk over het integratiebeleid in de justitiebegroting voor 2005.